ฮิต: 433
  ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน)
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน) เพื่อเป็นการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ....

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 2 และสพป.จันทบุรี เขต 2 โดยมีอาจารย์สุระเกียรติ ลิบลับ เป็นผู้ออกเกณฑ์และออกแบบการแข่งนักบินน้อย สพฐ. คุณชญาภัทรนันท์ บุญเพ็ง พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์ วัสดุฝึกอบรม และตู้เย็นมามอบให้โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)