ฮิต: 187
 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 และประชุมสภากาแฟ
0000

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีดังนี้...

▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
* สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018
* การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการประชุม ครม.สัญจรภาคเหนือตอนล่าง
* พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
* การนำนโยบายพุธเช้า ข่าว สพฐ. ไปปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในรายการ พุธเช้า ข่าวเขต โดย สพป.สกลนคร เขต 3
* โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
▶แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
* การจับสังเกตและเตรียมการรับมือการพนัน/แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล
* กินดีมีสุขภาพโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)/สพป.ราชบุรี เขต 1
* การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวก.)
และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2