ฮิต: 598
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT
0000

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT/คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ และคุณภาพการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนบ่ทอง 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

 

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0015.JPG

DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0027.JPG DSC_0029.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0033.JPG DSC_0034.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0038.JPG DSC_0039.JPG DSC_0041.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG

DSC_0048.JPG DSC_0051.JPG DSC_0052.JPG

onet61.jpg