ฮิต: 4251

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2562
3> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
4> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 

5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561     detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>

S__71163907.jpg S__71163910.jpg S__71163912.jpg

S__71163914.jpg S__71245836.jpg S__71245839.jpg

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1> การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
2> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
3> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)