ฮิต: 324
ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561
0000


     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง และโรงเรียนวัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจครู นักเรียน

  

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0021.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0028.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG

checkschool.jpg