ฮิต: 26
สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2