ฮิต: 35
สพป.ชบ2 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มสพป.ชลบุรีเขต 2
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ น.ส.ธนสร ดีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศ และบุคลกรสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย ร่วมต้อนรับและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์  ในส่วนของ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 และห้องคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2