ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59


visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

รับพระราชทานเครื่องราชฯ
 

  king70

  student

  vision59
  value1mission1goal1

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. และร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางธนาณัติ สั่งจ่าย "ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304" ชื่อผู้รับ "เลขาธิการคุรุสภา" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย

     ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธงชาติ เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปทราบและใช้ความระมัดระวังในการแสดงธงชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.2534 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ของจังหวัดสระบุรี

       ด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จะทำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระจำนอง โดยทำการขาย ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เลขที่ 55/22-25 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

       ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้


  ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2