ฮิต: 509

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (4 กรกฎาคม 2565) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link