ฮิต: 451
  ศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
0000

      วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป