ฮิต: 242
  ประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอบ่อทอง
0000

      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ่อทอง จำนวน 210 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นจำนวน 105,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง และได้ดำเนินการประชุมสมาคมครูอำเภอกลุ่มบ่อทองตามระเบียบวาระ โดยมีนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ นายกสมาคมครูอำเภอบ่อทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง