ฮิต: 238
  ร่วมพบเพื่อนครูการประชุมใหญ่สามัญฯกลุ่มรร.เกาะจันทร์
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพบเพื่อนครูและบรรยายพิเศษ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์