ฮิต: 1653
  1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
0000

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้ทรงจัดตั้งกิจการลูกเสือไทย.....

 ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี จำนวน 636 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี