ฮิต: 1519
  1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
0000

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้ทรงจัดตั้งกิจการลูกเสือไทย.....

 ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี จำนวน 636 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0041.JPG DSC_0047.JPG DSC_0055.JPG

DSC_0057.JPG DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG

DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG DSC_0062.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG

DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG

DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG

DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG

DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG

DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG DSC_0094.JPG

DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG