ฮิต: 448
  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์
0000

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,500 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นายบุญรอด โสภาภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแปลงเกต นายสมบัติ ตั้งคณา บริษัท เอส เอส ซีออยล์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแปลงเกต....