ฮิต: 320
  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์
0000

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,500 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นายบุญรอด โสภาภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแปลงเกต นายสมบัติ ตั้งคณา บริษัท เอส เอส ซีออยล์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแปลงเกต....

     

0000.JPG DSC_0006.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG DSC_0023.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG DSC_0028.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0032.JPG DSC_0038.JPG

DSC_0039.JPG DSC_0042.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0047.JPG DSC_0050.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0056.JPG DSC_0058.JPG DSC_0062.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0066.JPG DSC_0069.JPG

DSC_0071.JPG DSC_0073.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0076.JPG DSC_0080.JPG DSC_0084.JPG

DSC_0089.JPG