ฮิต: 966

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (14 พฤศจิกายน 2565) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link