ฮิต: 39
สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามผลการคัดกรองและเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 1/2565 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ณ รร. บ้านธรรมรัตน์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี