ฮิต: 61
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 11/2565
6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 10/2565 โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.โคกเพลาะ รร.วัดพานทอง รร.วัดหัวถนน และ รร.วัดหนองปรือ  ณ  ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2