ฮิต: 140
  รับชม "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 26/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้.....

 ▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) จังหวัดระยอง
- การมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1,2,3,4 และ สพม.28
- การประชุมการมอบนโบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
- การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ."พี่ช่วยน้อง ผองเพื่อนช่วยกัน Peer Tutoring "
- พิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561
▶แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (BIMC 2018) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สาธารัฐบัลแกเรีย/สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
- การสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้น/สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
- บอลโลกกับการสอนอ่านเขียนภาษาไทย/ครูโรงเรียนมัธยมปุรณวาส
และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2