ฮิต: 1431

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 (6 มกราคม 2566) Link