ฮิต: 179
  รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้.....

▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- การพัฒนาระบบ New DLTV
- การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561
- การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
- การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ.
▶แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
- การดำเนินงานตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้/สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
- โรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา