ฮิต: 215
  การประชุมทางไกล (Teleconference) สร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง เวลา 09.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 ซึ่งมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง นักโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่มาและการใช้โปรแกรมThai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน