ฮิต: 337
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565
2 230202 10

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565  โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 296 คน 29 สนามสอบ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

ท่านสามารถโหลดไฟล์ภาพเพิ่มเติม และไฟล์ภาพขนาดเต็มได้ที่รวมอัลบัม Facebook สพป.ชลบุรี เขต 2 https://bit.ly/3YbvMft