ฮิต: 144
 งานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
DSC 0000

    ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการแสดงบนเวที พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนทุกคน ในงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี....

     โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแสดง จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 2. โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 3. โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 4. โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) และ 5. โรงเรียนวัดหนองกะขะ ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงดนตรี และการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงสืบสานการแสดงพื้นบ้านเมืองพนัสบดี (เอ็งกอ) การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ การแสดงละครนอก การบรรเลงเพลงวงสตริง การบรรเลงเพลงวงโฟล์คซอง เป็นต้น