ฮิต: 71
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำ VTR แนะนำสพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการในการจัดทำ VTR  เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทอำนาจหน้าที่ และนโยบายการดำเนินงานพร้อมทั้งแนะนำสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2