ฮิต: 291
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2  
2 230202 10

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย น.ส.นันทนา  เจริญสุข  ผอ.รร.วัดบ้านเก่า และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 ณ รร.วัดบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี