ฮิต: 140
การคัดเลือกบุคคลโดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
S 10444810

วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลโดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2