ฮิต: 1361

     ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน โรงเรียนบ้านหนองยาง (พิบูลสวัสดิ์ราษฎร์) รายละเอียดตามไฟล์แนบ button