ฮิต: 163
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลโปรมแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
S 10444810

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลโปรมแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนางสาวธนสร  ดีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 112 โรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2