ฮิต: 237
  ร่วมพิธีเปิดป้ายและรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
0000

    วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและรับมอบอาคารเรียน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ปีงบประมาณ 2558) โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 6,050,000 บาท โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านย่านซื่อ