ฮิต: 419
   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"
DSC 0001

    วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน.....

     โดยได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี บรรยายพิเศษ เรื่องการใช้ชีวิตหลังการเกษียณ และในการนี้นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มอบโล่แด่นายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ที่ร่วมสนับสนุนดูแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มาโดยตลอด และมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และนำคณะผู้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2NWNkYp