ฮิต: 340
   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง
0000

    วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" ข้าราชการครูอำเภอพานทองที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 จำนวน 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายพิเศษ เรื่องกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2