ฮิต: 430
  งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง
0000

    วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งปากดง