ฮิต: 134
  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า