ฮิต: 188
  การประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพฯ
0000

      วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดงานมหกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานของโรงเรียน