ฮิต: 227
  ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
0000

      วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้อ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย