ฮิต: 202
  การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

      วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2