ฮิต: 228
  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561
0000

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0026.JPG DSC_0028.JPG

DSC_0030.JPG DSC_0032.JPG DSC_0034.JPG

DSC_0037.JPG DSC_0038.JPG DSC_0041.JPG

DSC_0042.JPG