ฮิต: 136
  การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนฯ)
0000

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการรวม) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ต่อไป ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2