ฮิต: 333
ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ สพป.ชบ.2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
0000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมจัดงานต้อนรับผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0000-2.JPG DSC_0000.JPG

DSC_0023.JPG DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG

DSC_0030.JPG DSC_0032.JPG DSC_0034.JPG

DSC_0036.JPG DSC_0039.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0056.JPG DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG DSC_0066.JPG

DSC_0144.JPG DSC_0145.JPG DSC_0148.JPG

DSC_0149.JPG DSC_0152.JPG DSC_0153.JPG

DSC_0155.JPG DSC_0157.JPG DSC_0159.JPG

DSC_0162.JPG DSC_0164.JPG DSC_0166.JPG

DSC_0167.JPG DSC_0170.JPG DSC_0172.JPG

DSC_0174.JPG DSC_0176.JPG DSC_0178.JPG

DSC_0181.JPG DSC_0183.JPG