ฮิต: 201
  จัดสอบนร.เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งๆขึ้นไป โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 921 คน สอบ 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี