ฮิต: 192
 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง
0000

    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาข้อมูลสรุปรายงานการตรวจนับจำนวนนักเรียน ซึ่งได้ทำการตรวจนับไปเรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกันให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการปฏิบัติและข้อสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน