ฮิต: 239
  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา "อมตะเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"
0000

     วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา "อมตะเปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา(นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี) โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด....

     ซึ่งในงานมีกิจกรรมการบรรยาย การเสวนาเกี่ยวกับอาชีพ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพของตนเอง