ฮิต: 165
  ประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
0000

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2