ฮิต: 248
  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครูกลุ่มรร.พานทอง 1 และพานทอง 2
0000

    วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครู สำหรับการขอให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ" กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 และพานทอง 2 จำนวนทั้งสิ้น 269 คน เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน และสามารถบันทึกประวัติการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Logbook ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

     

0000.JPG DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG

DSC_0012.JPG DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG

DSC_0023.JPG DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG

DSC_0026.JPG DSC_0035.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0038.JPG DSC_0040.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0046.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0051.JPG DSC_0054.JPG

DSC_0056.JPG DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0070.JPG DSC_0073.JPG

DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG

DSC_0077.JPG