ฮิต: 294
  ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

     

0000.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0085.JPG DSC_0088.JPG

DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0098.JPG DSC_0101.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG