ฮิต: 166
  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 12/2561
0000

    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2