ฮิต: 250
การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต
0000


    วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต เพื่อชี้แจ้งข้อราชการให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2