ฮิต: 225
  การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2